Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B" (27. 7. - 2. 8. 2015)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Gorazda a spoločníkov - spomienka
Utorok féria
Streda Sv. Marty - spomienka
Štvrtok Blahoslavenej Zdenky, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Sobota  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Zuzanu
Utorok 18.00 hod.    + Alojza, Teklu a Máriu
Streda  18.00 hod.    + Vincenta a Alojziu
Štvrtok 18.00 hod.    + Pavla a Pavlínu
Piatok 8.00 hod.    + Michala, Annu a Ľudovíta
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (80 - 119)
Sobota 14.30 hod.    sobášna
  17.15. hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Štefana a Paulínu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Michala

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc. Potrebujeme viac žien na čistenie o 16.30 hod. každý deň.

V sobotu o 14.30 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Lukáš Michálik a Zuzana Jakubská.

Fatimská sobota:

  • 17.15 hod. sv. ruženec
  • 18.00 hod. sv. omša

Pane, nie som hoden, ale povedz jediné slovo...

Free Joomla templates by Ltheme