Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B" (20. - 26. 7. 2015)

Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Márie Magdalény - spomienka
Štvrtok Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - sviatok
Piatok féria
Sobota  Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Vojtecha, Pavlínu a rodičov
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Alojza a Viktóriu
Streda  8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Petra
Štvrtok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona, Teréziu a Synov
Piatok 8.00 hod.    + Antona a Jozefu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (40 - 79)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Jána a Emíliu

  11.00 hod.    za veriacich na Hôrkach
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40-79) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc. Potrebujeme viac žien na čistenie o 16.30 hod. každý deň.

V sobotu od 9.20 hod. do 16.30 hod. sa uskutoční celoslovenské stretnutie Františkánskeho svetského rádu (OFS).

V nedeľu za priaznivého počasia bude o 11.00 hod. sv. omša na Hôrkach ku cti sv. Joachima a Anny.

Ďakujeme za pomoc pri organizovaní 4. ročníka FARFEST-u.

Pane, úplne sa odovzdávam do tvojích rúk. Veď ma.

Free Joomla templates by Ltheme