^ Back to Top

Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B" (13. - 19. 7. 2015)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Piatok Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa v cezročnom období "B"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie pre Jozefa a Emíliu
Streda  8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Máriu a Paulínu
Štvrtok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Filipa, Milana a Cecíliu
Piatok 8.00 hod.    + Gašpara
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    + Antona, Annu, Jána a Alexandra
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Jozefa a Annu

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefa a Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (1-39) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc. Potrebujeme viac žien na čistenie o 16.30 hod. každý deň.

V sobotu o 14.30 hod. začína FARFEST, pozývame deti, mladých, rodičov a starkých. Je pripravený program.

Pane, tu som, aby som ohlasoval zvesť.