^ Back to Top

Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B" (6. - 12. 7. 2015)

Nedeľa Sv. Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok
Nedeľa Pätnásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18.00 hod.    za požehnanie v rodine
Streda  18.00 hod.    + Ignáca
Štvrtok 18.00 hod.    + Milana, Máriu a rodičov
Piatok 8.00 hod.    + Jazefa a Bohuslava
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 17.15 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Mikuláša, Karolínu a Vladimíra

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jána a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (Trstená) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Na dobročinné diela Svätého Otca sa vyzbieralo 386,92 Eur.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pokračujeme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

Sv. Cyril a Metód, pomôžte nám zveľaďovať vieru otcov.