^ Back to Top

Trinásta nedeľa v cezročnom období "B" (29. 6. - 5. 7. 2015)

Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Petra a Pavla, apoštolov - slávnosť
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Návšteva Panny Márie - sviatok
Piatok Sv. Tomáša, apoštola - sviatok
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Sv Cyrila a Metóda, slovanských zvierozvestov "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    školská
  11.00 hod.    + Petra, Antona a Jaroslava
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Mateja, Žofiu a rodičov
Streda  8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána a Paulínu
Štvrtok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Sebastiána a Cecíliu
Piatok 8.00 hod.    + Jazefa a Bohuslava
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (440 - 480)
Sobota 17.15 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Karola

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (440 - 480) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Prvý piatok, sv spoveď:

- dospelí každý deň pred sv. omšami,

- deti v stredu od 16.30 hod.,

- mladí v piatok od 17.00 hod.

- ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Pomocný anjel, nazbierali sme 500 kg ( oblečenie, obuv) ĎAKUJEME!

Začali sme s rekonštrukciou Baziliky, prosíme o modlitby a materiálnu pomoc.

Ježišu, verím Ti. Pomôž mi dôverovať Ti úplne.