^ Back to Top

Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B" (22. - 28. 6. 2015)

Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Trinásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Martina
Utorok 8.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jaroslava, Annu a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Ondreja, Máriu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod.    + Veroniku
Piatok 11.00 hod.    + Michala, Martina a Františku
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (400 - 439)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Martina, Františku a deti

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Mikuláša a Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (400 - 439) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Pane, posilni moju slabú vieru, keď padám.