^ Back to Top

Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B" (15. - 21. 6. 2015)

Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvanásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, rodičov a sestry
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána, Terétiu a deti
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Vendelína a Annu
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Vojtecha
Piatok 11.00 hod.    + Petra a Martina
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (360 - 399)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   

+ Gašpara a Veroniku

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Gabriela

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (360 - 399) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Ďakujeme za prípravu a priebeh púte onkologických pacientov.

Pane, s dôverou sa odovzdávam Tvojmu vedeniu.