^ Back to Top

Desiata nedeľa v cezročnom období "B" (8. - 14. 6. 2015)

Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Annu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Adama, Annu a Jozefa
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Annu
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Ladislava, Alojziu a deti
Piatok 11.15 hod.    za nemocných
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 7.30 hod.    + Jozefa a Antóniu
Nedeľa 7.30 hod.   

poďakovanie za 80. rokov života

  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefu a františka

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (320 - 359) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Ďakujeme za prípravu oltárikov.

V piatik je púť onkologických pacientov

Pane, chcem žiť tak, aby som sa páčil Tebe.