^ Back to Top

Najsvätejšej Trojice "B" (1. - 7. 6. 2015)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B"
Pondelok   Sv. Justína, mučeníka - spomienka
Utorok féria
Streda sv. Karola Lwanguu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - slávnosť
Piatok Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Desiata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Tibora, Evu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Ignáca, Margitu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Stanislava
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Vendelína a Vlastu
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Tomáša
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (280 - 319)
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Vincenta a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Magdalénu a Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši (280 - 319) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Procesia vo štvrtok na Božie Telo bude za priaznivého počasia na hornom konci, prosím o prípravu oltárikov.

Budúci víkend je púť cirkevných škôl diecézy a fatimská sobota.

Prvý piatok, sv. spoveď:

- dospelý každý deň pred sv. omšami,

- deti v stredu od 16.30 hod.,

- mladí v piatok od 17.00 hod.

- ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Ďakujeme za modlitby a pomoc počas púte.

Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému.