^ Back to Top

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B" (25. - 31. 5. 2015)

Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B"
Pondelok   Svätodušný pondelok
Utorok Sv. Filipa Nériho, kňaza - spomienka
Streda féria
Štvrtok Nášho Pána Ježiaša Krista, Najvyšieho a Večného Kňaza
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Najsvätejšej Trojice "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Márie
Utorok 18.00 hod.    + Štefana, Cecíliu a dcéru
Streda  18.00 hod.    + Milana
Štvrtok 18.00 hod.    + Františka, Jozefínu a Zdenka
Piatok 11.00 hod.    za duše v očisci
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (240 - 279)
Sobota 11.00 hod.    privítanie pútnikov
  16.00 hod.    sv. spoveď
  17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    slávnostná sv. omša
  22.00 hod.    sv. omša pre mladých
Nedeľa 6.00 hod.    na úmysel
  9.30 hod.    + Ondreja, Štefániu a rodičov
  11.00 hod.    slávnostná
  16.00 hod.    + Františku, Štefana, Viktora a Karola

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v piatok po sv. omši (270 -279) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Budúci víkend je v našej farnosti slávnosť Najsv. Trojice (program)

Dnes sa končí veľkonočné obdobie.

Príď Duchu Svätý a náplň ma svojou prítomnosťou.