^ Back to Top

Siedma Veľkonočná nedeľa "B" (18. - 24. 5. 2015)

Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VII. veľkonočnej nedeli
Utorok po VII. veľkonočnej nedeli
Streda po VII. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po VII. veľkonočnej nedeli
Piatok po VII. veľkonočnej nedeli
Sobota po VII. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Nedeľa Zoslania Ducha Svätého "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    za zdravie rodiny
Utorok 11.00 hod.    + Františku a Annu
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  18.00 hod.    + Jozefa
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefana, Žofiu a dcéru
Piatok 11.00 hod.    + Jána, Karola a Máriu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (prvoprijímajúcich)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Gašpara, Jána a Vendelína
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 83. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. spovedi (rodičia prvoprijímajúcich) 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Májové pobožnosti budú pred sv. omšami.

Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

Budúcu nedeľu je v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Sv spoveď pre deti a rodičov bude v sobotu o 9.00 hod. Nácvik deti bude každý deň o 15.30 hod., okrem pondelka.

V nedeľu sa končí veľkonočné obdobie.

Pane, posväcuj ma svojou prítomnosťou.