^ Back to Top

Šiesta Veľkonočná nedeľa "B" (11. - 17. 5. 2015)

Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po VI. veľkonočnej nedeli
Utorok po VI. veľkonočnej nedeli
Streda Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - ľobovoľná spomienka
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána - slávnosť
Piatok po VI. veľkonočnej nedeli
Sobota Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka - spomienka
Nedeľa Siedma Veľkonočná nedeľa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Magdalénu
Utorok 18.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
Streda  18.00 hod.    + Ondreja, Štefániu a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Katarínu a Žofiu
Piatok 11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Žofiu a Vieru
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Róberta
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie manželky

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po púti deti od č. d. 200 - 239 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Májové pobožnosti budú pred sv. omšami.

V utorok bude prosebný deň za požehnanie úrody. Vo štvrtok je prikázaný sviatok

V piatok začína Novéna k Duchu Svätému.

Budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Pane, ďakujem Ti, že nečakáš moju stopercentnosť, ale milé sú Ti moje snahy šíriť lásku.