^ Back to Top

Piata Veľkonočná nedeľa "B" (4. - 10. 5. 2015)

Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po V. veľkonočnej nedeli
Utorok po V. veľkonočnej nedeli
Streda po V. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po V. veľkonočnej nedeli
Piatok po V. veľkonočnej nedeli
Sobota po V. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Šiesta Veľkonočná nedeľa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    poďakovanie pri stavbe rodinného domu
Utorok 18.00 hod.    + Jozefa
Streda  18.00 hod.    + Jozefínu a Júliu
Štvrtok 18.00 hod.    + Pavla, Luciu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Ignáca, Filipínu a deti
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 10.00 hod.    misijná púť deti
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Pavlínu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Mikuláša, Annu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po púti deti od č. d. 160 - 199 

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Májové pobožnosti budú pred sv. omšami.

V sobotu sa koná Misijná púť deti o 10.00 hod.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Pane, očisťuj moju ratolesť svojím slovom a láskou.