^ Back to Top

Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B" (27. 4. - 3. 5. 2015)

Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po IV. veľkonočnej nedeli
Utorok po IV. veľkonočnej nedeli
Streda Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok po IV. veľkonočnej nedeli
Piatok Sv. Jozefa robotníka - spomienka
Sobota Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa Piata Veľkonočná nedeľa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Tomáša a Máriu
18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Rudolfa a Katarínu
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Martina a Štefániu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Filipa, Štefániu a rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Michala, Františku, Karolínu a Jozefa
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 17.15 hod.    fatimský ruženec
18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.    za veriacich
  11.00 hod.    + Veroniku
  16.00 hod.    + Alojza, Gertrúdu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 120 - 159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Dnes po sv. omšiach je zbierka na seminár.

Prvý piatok v mesiaci, sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16.30 hod., mladí v piatok od 17.00 hod., ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Májové pobožnosti budú pred sv. omšami.

V sobotu začínajú fatimské stretnutia sv. ružencom o 17.50 hod., sv. omša o 18.00 hod.

Pane, vkladám dôveru do Tvojích rúk.