^ Back to Top

Tretia Veľkonočná nedeľa "B" (20. - 26. 4. 2015)

Nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa "B"
Pondelok   po III. veľkonočnej nedeli
Utorok Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda po III. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok Sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota Sv. Marka, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Štvrtá Veľkonočná nedeľa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Juraja a manželku
Utorok 11.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Štefana a Cecíliu, dcéru
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    + Jána a Zuzanu
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    + Miroslava a Vincenta, rodičov
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 15.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
  11.00 hod.    za hasičov
  16.00 hod.    + Máriu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 80-119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Lietavec a Lenka Barteková.

V nedeľu je púť hasičov. Po sv. omšiach je zbierka na seminár.

Pane, pomôž mi žiť každý deň pre Teba a pre bližných.