^ Back to Top

Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B" (13. - 19. 4. 2015)

Nedeľa Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B"
Pondelok   po II. veľkonočnej nedeli
Utorok po II. veľkonočnej nedeli
Streda po II. veľkonočnej nedeli
Štvrtok po II. veľkonočnej nedeli
Piatok po II. veľkonočnej nedeli
Sobota po II. veľkonočnej nedeli
Nedeľa Tretia Veľkonočná nedeľa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Valéria a Štefániu
Utorok 18.00 hod.    + Gašpara a rodičov
Streda  18.00 hod.    + Štefana a Alojziu, Vincenta
Štvrtok 18.00 hod.    + Štefana a Cecíliu, dcéru
Piatok 11.00 hod.    + Karola a Máriu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla, Štefana a Jozefínu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Bertu a Júliusa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 40-79

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Dnes o 14.45 hod. bude v Bazilike Korunka k Božiemu milosrdenstvu, možnosť získať úplné odpustky pre seba alebo duše v očisci.

Na Boží hrob vo Svätej zemi sa vyzbieralo 668,70 eur.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Končí sa veľkonočná oktáva.

Pane, daj sa mi poznať, aby som Ťa viac a viac miloval(a).