^ Back to Top

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B" (6. - 12. 4. 2015)

Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B"
Pondelok   Veľkonočný pondelok
Utorok Veľkonočný utorok
Streda Veľkonočná streda
Štvrtok Veľkonočný štvrtok
Piatok Veľkonočný piatok
Sobota Veľkonočná sobota
Nedeľa Druhá Veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   7.30 hod.    + Jozefa
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    na úmysel
Utorok 18.00 hod.    + Jozefínu
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
Štvrtok 18.00 hod.    + Ondreja a Alojziu
Piatok 11.00 hod.    + Daniela a Boženu
  18.00 hod.    za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja a Štefániu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Annu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 1-39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Dnes o 14.00 hod. budú v Bazilike Vešpery. Taktiež je veľkonočná ofera.

Na miesto modlitby Anjel Pána, sa vo veľkonočnom období budeme modliť Raduj sa, nebies Kráľovná.

Celému farskému spoločenstvu ďakujeme za modlitby a obety, pomoc a účasť pri slávení Veľkej Noci.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že mi ukazuješ cestu do neba.