Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B" (30. 3. - 5. 4. 2015)

Nedeľa Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B"
Pondelok   Veľkého týždňa
Utorok Veľkého týždňa
Streda Veľkého týždňa
Štvrtok Zelení štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Vincenta a Zuzanu
  17.30 hod.    do 19.00 hod sv. spoveď
Utorok 11.00 hod.    + Mariana a Štefániu
  18.00 hod.    na úmysel
Streda 11.00 hod.    + Štefana
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.    na úmysel
Piatok 10.00 hod.    Krížová cesta na Kalvárii
  16.00 hod.    Obrady Veľkého piatka
Sobota 8.00 hod.    Ranne chvály
  19.30 hod.    Vigília Bielej Soboty
Nedeľa 7.30 hod.    + Blažeja a rodičov
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 60. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po obradoch Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je spoločná sv. spoveď od 17.30 - 19.00 hod.

Stretnutie lektorov, žalmistov bude v pondelok po sv. spovedi vo fare.

V piatok je prísny pôst v celej Cirkvi.

Z piatka na sobotu bude celonočná adorácia, prosíme o službu.

V nedeľu je veľkonočná ofera.

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii, pre nevládnych v Bazilike.

Na budúcu nedeľu je veľkonočná ofera.

Sväté dni nás pozývajú na tiché bdenie s Ježišom.

Pane, túžim tento týždeň kráčať s Tebou až na Kalváriu.

Free Joomla templates by Ltheme