^ Back to Top

Piata pôstna nedeľa v roku "B" (23. - 29. 3. 2015)

Nedeľa Piata pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po piatej pôstnej nedeli
Utorok po piatej pôstnej nedeli
Streda Zvestovanie Pána - slávnosť
Štvrtok po piatej pôstnej nedeli
Piatok po piatej pôstnej nedeli
Sobota po piatej pôstnej nedeli
Nedeľa Kvetná nedeľa, Utrpenie Pána v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Ignáca a Štefániu
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Miroslava a Ľudmilu
Streda 11.00 hod.    + Paulínu a Magdalénu
Štvrtok 11.00 hod.    poďakovanie za 65. rokov života
Piatok 11.00 hod.    + Vincenta a Františku
  18.00 hod.     krížová cesta po nej sv. omša za mladých a rodiny 440 - 480
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 40. rokov života
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 440-480

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok pozývame deti a rodičov na detskú sv. omšu, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii téma za ženy a dievčatá, pre nevládnych v Bazilike.

Ku sv. spovedi chodievajte priebežne, nie na poslednú chvíľu. Ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Na budúcu nedeľu si nezabudnite doniesť bahniatka.

Pane, pomôž mi, aby vo mne vzklíčilo semienko viery.