Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B" (16. - 22. 3. 2015)

Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po štvrtej pôstnej nedeli
Utorok po štvrtej pôstnej nedeli
Streda po štvrtej pôstnej nedeli
Štvrtok Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
Piatok po štvrtej pôstnej nedeli
Sobota po štvrtej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Filipa, Máriu, Kristínu a Augustína
Utorok 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Annu a Jozefa
Streda 18.00 hod.    + Jozefa a Žofiu
Štvrtok 18.00 hod.    + Jozefa a Annu
Piatok 11.00 hod.    + Štefana a Ľudmilu
  18.00 hod.    sv. omša za mladých a rodiny 400 - 439, po nej krížová cesta
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jaroslava, Jána a Pavla
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Štefana a Paulínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 400-439

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok pozývame deti a rodičov na detskú sv. omšu, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii téma za ženy a dievčatá, pre nevládnych v Bazilike.

Pane, túžim kráčať životom vo svetle Tvojej pravdy.

Free Joomla templates by Ltheme