^ Back to Top

Tretia pôstna nedeľa v roku "B" (9. - 15. 3. 2015)

Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po tretej pôstnej nedeli
Utorok po tretej pôstnej nedeli
Streda po tretej pôstnej nedeli
Štvrtok po tretej pôstnej nedeli
Piatok po tretej pôstnej nedeli
Sobota po tretej pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Jozefa a Teréziu
Utorok 18.00 hod.    + Máriu a Adama
Streda 7.30 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
Štvrtok 18.00 hod.    + Viktora
Piatok 11.00 hod.    + Ondreja a Máriu
  17.30 hod.    Krížová cesta, sv. omša za mladých a rodiny 360 - 399
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vladimíra
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Michala, Gizelu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 360-399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii téma za uzdravenie rodových koreňov (pre nevládnych v Bazilike).

Pane, daj, nech ma stravuje horlivosť za Tvoj dom..