^ Back to Top

Druhá pôstna nedeľa v roku "B" (2. - 8. 3. 2015)

Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po druhej pôstnej nedeli
Utorok po druhej pôstnej nedeli
Streda po druhej pôstnej nedeli
Štvrtok po druhej pôstnej nedeli
Piatok po druhej pôstnej nedeli
Sobota po druhej pôstnej nedeli
Nedeľa Tretia pôstna nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   18.00 hod.    + Viktora, Gregora a Františku
Utorok 18.00 hod.    + Vincenciu, Ignáca a Jána
Streda 11.00 hod.    + Evu a Tomáša
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Vladimíra a Petru
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Milana a Michaelu
  17.30 hod.    Krížová cesta, sv. omša za mladých a rodiny 320 - 359
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Vladislava a Alojziu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františka a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 320 - 359

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Zbierka na charitu 267,87 Eur.

Ďakujeme mladým za "Poobedie pre deti".

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii (pre nevládnych v Bazilike).

Prvý piatok, sv. spoveď: dospeli pred sv. omšami, deti v stredu od 16.30 hod., mladí v piatok od 17.00 hod., ku chorým vo štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Pane, nauč ma Tvojmu hlasu.