^ Back to Top

Prvá pôstna nedeľa v roku "B" (23. 2. - 1. 3. 2015)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v roku "B"
Pondelok   po prvej pôstnej nedeli
Utorok po prvej pôstnej nedeli
Streda po prvej pôstnej nedeli
Štvrtok po prvej pôstnej nedeli
Piatok po prvej pôstnej nedeli
Sobota po prvej pôstnej nedeli
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok   11.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Jozefu
  18.00 hod.    na úmysel 
Streda 11.00 hod.    + Helenu
Štvrtok 18.00 hod.    + Mikuláša, Štefániu a deti
Piatok 11.00 hod.    + Antona a Katarínu
  17.30 hod.    Krížová cesta, sv. omša za mladých a rodiny 280 - 319
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre Valériu
  11.00 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Ignáca a Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 280 - 319

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Dnes je zbierka na charitu.

V piatok je záväzný, jarný kántrový deň, význam: príprava na pokánie a sviatosť zmierenia.

V sobotu 28. 2. 2015 je "Poobedie pre deti" pri fare, deti ste pozvané.

Krížové cesty v nedeľu o 14.00 hod. na Kalvárii (pre nevládnych v Bazilike).

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Pane, ďakujem Ti, že pri mne stojíš v každej chvíli života.