^ Back to Top

Šiesta nedeľa v cezročnom období "B"

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda - pôst a zdržovanie mäsitého pokrmu
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Ladislava
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 7.30 hod.   + Ignáca
  18.00 hod.   na úmysel za rodiny
Streda 11.00 hod.   + Filipa
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   + Ondreja a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Štefana a Margitu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 240 - 279
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Júliu a Jozefu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Vojtecha

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 240 - 279

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V utorok je sv. omša za rodiny, taktiež je celodenná adorácia do sv. omše.

V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (môžeme jesť raz do sýta , alebo 2x menej), a prijmeme popolec.

Vo štvrtok o 13.00 hod. stretnutie birmovancov, môžu prísť aj deti.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. 

Pane, padám pred Tebou. Ak chceš, môžeš ma očistiť.