^ Back to Top

Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B" (2. - 8. 2. 2015)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Obetovanie Pána, hromnice - sviatok
Utorok Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Streda féria
Štvrtok Sv. Agáty, panny a mučenice - spomienka
Piatok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Sobota Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Valéra, Annu a Jozefa
  18.00 hod.   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 14.00 hod.   + Martina - pohrebná
Streda 11.00 hod.   + Jána, Sabínu, Adama, Jozefínu a Margitu
  18.00 hod.   + Jozefa a Helenu
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Petra a Jozefínu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 160 - 199
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Adama a Karolínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   za dary Ducha Svätého pri skúškach

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 160 - 199

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Od 29. 1. 2015 sa modlíme Deviatník k Duchu Svätému pred konaním referenda o rodine. 

Prvý piatok, sv. spoveď: dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16.30 hod., mladí v piatok od 17.00 hod., ku chorým vo štvrtok horná časť a od 14.00 hod. dolná časť.

V pondelok je požehnanie sviec.

Dnes sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Ježiš, Ježiš, Ježiš.