Tretia nedeľa v cezročnom období "B" (26. 1. - 1. 2. 2015)

Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Utorok Sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
Streda Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učitaľa Cirkvi
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc v rodine
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Miloša a Margitu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefa a Rozáliu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   + Ľubomíra a Viktora
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 80. rokov života
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 120 - 159
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefa a Jozefínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Emila

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 120 - 159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Dnes sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Pane, ďakujem Ti, že ma pozývaš evanjelizovať svet.

Free Joomla templates by Ltheme