^ Back to Top

Druhá nedeľa v cezročnom období "B" (19. - 25. 1. 2015)

Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Agnesy, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Ľudmilu a Vieru
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Štefana a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Ondreja, Máriu a Jána
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Juraja, Máriu a Jána
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Gašpara, Štefániu a Cecíliu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 80 - 119
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Daniela
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Františka a Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 80 - 119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Kniha o pátrovi Martinovi Mazákovi je na predaj v Betleheme a vo fare, cena je 5 eur.

Od 18. do 25. 1. je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov..

Pane, túžim aj ja odvážne kráčať za Tebou! Pomôž mi.