Krst Krista Pána "B" (12. - 18. 1. 2015)

Nedeľa Krst Krista Pána "B"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota Sv. Antona, opáta - spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Pavla
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Pavlínu
Streda 11.00 hod.   + Gabriela a Hermínu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Štefana
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 50. rokov života
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 40-79
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za 70. rokov života
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Ladislava a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 40 - 79

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

V pondelok je detská sv. omša, spevácky je o 17.00 hod. vo fare.

Stretnutie birmovancov začína sv. omšou v piatok.

Kniha o pátrovi Martinovi Mazákovi je na predaj v Betleheme a vo fare, cena je 5 eur.

Končí sa vianočné obdobie.

Otče, ďakujem Ti, že Ježiš je pre mňa najväčším darom.

Free Joomla templates by Ltheme