^ Back to Top

Druhá nedeľa po narodení Pána "B" (5. - 11. 1. 2015)

Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána "B"
Pondelok   féria
Utorok Zjavenie Pána - slávnosť
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota féria
Nedeľa Krst Krista Pána "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Vendelína a Františku
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 7.30 hod.   + Vojtecha, Michala a Júliu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Viktora a Annu
Streda 18.00 hod.   + Jozefa a Margitu
Štvrtok 18.00 hod.   + Imricha a Antóniu
Piatok 11.00 hod.   + Silvestra a Katarínu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny 1-39
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefu a Júliu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Veroniku

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 1-39

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Každú stredu a piatok o 15.00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri relikvii sv. Jána Pavla II.

Sv. spoveď je pred sv. omšami.

Kniha o pátrovi Martinovi Mazákovi je na predaj v Betleheme a vo fare, cena je 5 eur.

V utorok budeme pred sv. omšami požehnávať trojkráľovú vodu, môžete si ju zobrať domov.

Pane, ďakujem Ti, že ma zahŕnaš svojimi milosťami.