^ Back to Top

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B" (29. 12. 2014 - 4. 1. 2015)

Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"
Pondelok   piaty deň v oktáve narodenia Pána
Utorok šiesty deň v oktáve narodenia Pána
Streda siedmy deň v oktáve narodenia Pána, sv. Silvestra, pápeža
Štvrtok Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - slávnosť
Piatok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov
Sobota Najsvätejšieho mena Ježiša - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Druhá nedeľa po narodení Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Antona a Juditu
  18.00 hod.   vlastný úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Karola a Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   na úmysel
  16.00 hod.   poďakovanie za končiaci rok
Štvrtok 7.30 hod.   + Petra a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Pavla, Jozefínu, rodičov a súrodencov
Piatok 11.00 hod.   + Gregora, Jozefínu, Františku a Annu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny Trstená
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Františka a Brigitu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Ľudovíta a Ireneja

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Sv. spoveď je pred sv. omšami.

Kniha o pátrovi Martinovi Mazákovi je na predaj v Betleheme a vo fare, cena je 5 eur.

V stredu od 23.00 hod. - 24.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna k verejnej poklone, spojená s požehnaním.

Ku chorým v piatok dolná časť a v sobotu horná časť.

Ešte je čas.