Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" (22. - 28. 12. 2014)

Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie Pána - slávnosť
Piatok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Sobota Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  6.45 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  11.00 hod.   + Františka a Jána
Utorok 6.45 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Denisu
  11.00 hod.   + Agnešu a Teréziu
Streda 16.00 hod.   + Tibora
  24.00 hod.   polnočná
Štvrtok 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Pavlínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Evu a Michala
Piatok 7.30 hod.   Štefana a rodičov
  11.00 hod.   na úmysel
  16.00 hod.   + Ľudovíta a Pavlínu
Sobota 7.30 hod.   za mladých a rodiny (440-480)
Nedeľa 7.30 hod.   + Vendelína
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Kornela a Pavlínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (440-480)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

Na Božie narodenie je jasličková pobožnosť o 14.00 hod., taktiež je vianočná ofera.

Sv. spoveď je pred sv. omšami.

Pozývame vás na polnočnú sv. omšu, po nej by sme spoločne zaspievali koledy pri kostole spojené s vianočným punčom.

Kniha o pátrovi Martinovi Mazákovi je na predaj v Betleheme a vo fare, cena je 5 eur.

Pane, nauč ma dôverovať Ti vo všetkom, tak ako Mária.

Free Joomla templates by Ltheme