^ Back to Top

Tretia adventná nedeľa v roku "B" (15. - 21. 12. 2014)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Vendelína a Pavla
Utorok 6.45 hod.   na úmysel
  14.00 hod.   pohrebná + Štefana
Streda 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Gašpara, Veroniku a Jozefa
Štvrtok 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Jozefa a Štefániu
Piatok 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Adama a Štefana
Sobota 6.45 hod.   za mladých a rodiny (400-439)
Nedeľa 7.30 hod.   + Vincenta a Veroniku
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (400-439)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Birmovanci, stretnutie v piatok nebude.

Prosíme rodičov s deťmi, aby sedávali na sv. omšiach vpredu.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

Ďakujem chlapcom za turnaj v stolnom futbale. Dievčatá pripravili program pre deti na sobotu o 14.00 hod., tešíme sa na účasť (doneste si nožnice a lepidlo).

Pane daj, aby som hovoril o Tebe ako Ján Krstiteľ..