^ Back to Top

Druhá adventná nedeľa v roku "B" (8. - 14. 12. 2014)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "B"
Pondelok   Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávnosť
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   za veriacich
  18.00 hod.   + Blažeja a rodičov
Utorok 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Eduarda, Magdalénu a deti
Streda 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Jozefínu a rodičov
Štvrtok 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   Ondreja a rodičov
Piatok 6.45 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   + Jána
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 6.45 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie Samuela
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Gašpara

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (360-399)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Začali roráty, pozývame deti a rodičov, ďakujeme za pomoc s čajom.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Zbierka na charitu - 296,06 eur.

Prosíme rodičov s deťmi, aby sedávali na sv. omšiach vpredu.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi.

V nedeľu o 11.00 hod. je spomienková slávnosť na kňaza Martina Mazáka.

Mazak001

Spoločná sv. spoveď bude v nedeľu od 15.30 hod. - 18.00 hod.

Pane, ďakujem za trpezlivosť so mnou.