^ Back to Top

Krista Kráľa "A" (24. - 30. 11. 2014)

Nedeľa Krista Kráľa "A"
Pondelok   Sv. Ondreja Dung - Laka, Kňaza a spol. mučeníkov
Utorok Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "B"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Šimona, Máriu a Ladislava
Utorok 11.00 hod.   + Gregora a Margitu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   za duše v očisci
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Ondreja, Karolínu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Štefana, Cecíliu a dcéru
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (280-319)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja, Štefana a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Štefana a Magdalénu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (280-319)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi, možnosť je každý deň.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Máme nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza, Katolícke noviny. 

Na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence, nezabudnite si ich priniesť. V nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Od budúcej nedeľe prosíme rodičov s deťmi, aby ste sedávali na sv. omšiach v predu.

Kristus Kráľ, túžim, aby si nado mnou kraľoval a viedol ma.