^ Back to Top

Spomienka všetkých verných zosnulých "A" (3. - 9. 11. 2014)

Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Karola Boromea, biskupa - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Výročie posviacky Lateránskej Baziliky "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Šimona, Máriu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Gašpara, Jána a Vendelína
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jozefínu, Apolóniu a Uršuľu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 18.00 hod.   + Evu a Jána
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (160-199)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Štefana a Zuzanu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jakuba a Emíliu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (160-199)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi, možnosť je každý deň.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 

- dospelí každý deň pred sv. omšou,

 

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

 

- mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

 

ku chorým v piatok dolná časť a v sobotu horná časť.

Od 1. - 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre zosnulých (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca)

Odpočinutie večné daj im, Pane. Rodičom, súrodencom...