^ Back to Top

Tridsiata nedeľa cezročnom období "A" (27. 10. -2. 11. 2014)

Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Šimona a Júdiu, apoštolov - sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Všetkých Svätých - slávnosť
Nedeľa Spomienka všetkých verných zosnulých "A"

 

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Matúša a Štefana
Utorok 11.00 hod.   + Silvestra a Katarínu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Šimona a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Silvestra, Michala a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Štefana, Barboru a deti
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 7.30 hod.   + Jozefa
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   Ignáca a Žofiu
Nedeľa 7.30 hod.   na úmysel kňaza
  11.00 hod.   za všetkých zosnulých
  16.00 hod.   na úmysel Sv. Otca

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (120-159)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi, možnosť je každý deň.

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Zbierka na misie 408,78 eur.

Dnes o 14.00 hod. bude krížová cesta v Bazilike.

Od 1. - 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky pre zosnulých (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca)

Pane, nauč ma milovať obetavou láskou.