^ Back to Top

Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A" (10. - 26. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Tridsiata nedeľa cezročnom období "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18.00 hod.   poďakovanie za 60. rokov života
Streda 14.00 hod.   + Júliu, pohrebná
Štvrtok 18.00 hod.   + Jozefa, Štefániu a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Jána a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.30 hod.   + Emila a rodičov
Nedeľa 7.30 hod.   + Františka a Jozefu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   poďakovanie za 60. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (80-119)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Dnes je zbierka na misie.

Budúcu nedeľu o 14.00 hod. bude krížová cesta na kalvárii, za zlého počasia v Bazilike.

Pane, pomôž mi šíriť vo svete Tvoj obraz.