Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A" (13. - 19. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Terézie od Ježiša, Panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za zdravie Mariána
Utorok 18.00 hod.   za zdravie pre Zuzanu
Streda 18.00 hod.   + Ladislava, Alojziu a deti
Štvrtok 18.00 hod.   + Antona
Piatok 11.00 hod.   + Štefana, rodičov a sestry
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Emila a Vieru
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Ľubomíra a Rudolfa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (40-79)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou, v sobotu o 14.00 hod. aktivity.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Pane, ďakujem, že som tvoj syn, tvoja dcéra.

Free Joomla templates by Ltheme