Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A" (6. - 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Ružencovej Panny Márie - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Jána a rodičov
Utorok 18.00 hod.   + Mariána a rodičov
Streda 18.00 hod.   + Štefániu, Michala, Petra a rodičov
Štvrtok 7.00 hod.   + Vincenta a Zuzanu
Piatok 11.00 hod.   + Antona a Štefániu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (1-39)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie Ľudmily
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Michala a Helenu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (1-39)

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.

Pane, s Tvojou pomocou sa už dnes chcem stať "úrodným" na dobro.

Free Joomla templates by Ltheme