Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A" (29. 9. - 5. 10. 2014)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok
Utorok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Štvrtok Svätých anjelov strážcov - spomienka
Piatok Féria
Sobota Sv. Františka Assiského - spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za Božiu pomoc a zdravie pre dcéru Janu
Utorok 18.00 hod.   + Gabrielu a Jozefu
Streda 18.00 hod.   + Štefániu
Štvrtok 11.00 hod.   + Cyrila a Máriu
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Karola
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (Trstená)
Sobota 15.00 hod.   sobášna
  17.15 hod.   ruženec
  18.00 hod.   s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie Eduarda a Heleny
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Pavla a Jozefínu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno Trstená

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď: 

- dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

- mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu o 15.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Pavol Lednický a Lucia Vríčanová.

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

V pondelok je detská sv. omša.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Free Joomla templates by Ltheme