^ Back to Top

Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Vincenta de Paul, kňaza - spomienka
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Jozefa
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Jozefa, Annu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Kamila
Štvrtok 11.00 hod.   za Božiu pomoc pri pôrode
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Štefániu a Ferdinanda
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (440-489)
Sobota 7.30 hod.   + Miloša, Margitu a rodičov
15.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Jozefa a Karolínu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   poďakovanie za 60 rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 440 - 489

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Martin Zmrhala a Lucia Majbíková.

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Pane, teším sa, že mi dávaš nevyčísliteľnú odmenu. Nebo.