^ Back to Top

Povýšenie Sv. Kríža "A" (15. - 21. 9. 2014)

Nedeľa Povýšenie Sv. Kríža "A"
Pondelok   Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska
Utorok Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Ondreja Kima a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa cezročnom období "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  7.30 hod.   + Imricha, Mariána a Vlastu
  11.00 hod.   na úmysel
  16.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   + Valenta, Žofiu, Pavla a Janu
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Jána a Paulínu
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Šebastiána, Cecíliu a Gašpara
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Pavla, Máriu a rodičov
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (400-439)
Sobota 16.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   + Ondreja a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 400 - 439

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Jesenné kántrové dni, pre nás je záväzný piatok. Budeme ďakovať za úrodu.

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Peter Stanko a Kristína Biela.

Kto by chcel ešte podporiť Kalváriu v Kláštore pod Znievom, je možnosť po sv. omšiach vo fare, darček za podporu je nástenný kalendár.

Birmovanci, stretnutie v piatok začína sv. omšou.

Pane, túžim sa naučiť v Tvojej škole lásky odpusteniu a pokore.