Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A" (8. - 14. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Narodenie Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Povýšenie kríža "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Imricha a Antónia
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 18.00 hod.   + Antona, Albínu a deti
Streda 18.00 hod.   + Vendelína, Ondreja a Annu
Štvrtok 18.00 hod.   + Antona, Teréziu, Ignáca, Jozefa a Jána
Piatok 11.00 hod.   + Štefana, Františku a deti
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (360-399)
Sobota 11.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Žofiu
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 360 -399

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu si vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Laš a Katarína Zadňanová.

Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Taktiež ďakujeme za prípravu a modlitby ku hodovej slávnosti.

Pane, obdar ma múdrosťou, aby som napomínal iných s láskou.

Free Joomla templates by Ltheme