^ Back to Top

Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A" (1.-7. 9. 2014)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  8.00 hod.   + Gabriela a Jozefu
Utorok 8.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefu (školská)
Streda 8.00 hod.   + Filipa a rodičov
Štvrtok 11.00 hod.   + Ondreja a Annu
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (320 - 359)
Sobota 11.00 hod.   pre pútnikov
  15.00 hod.   krížová cesta
  16.00 hod.   sv. spoveď
  17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
  22.00 hod.   sv. omša pre mladých, celonočná adorácia
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a Božiu pomoc pre Paulínu
  11.00 hod.   za veriacich - hodová
  16.00 hod.   + Ľubomíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 320 -359

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu je fatimské stretnutie s otcom biskupom o 18.00 hod. taktiež sú hody v našej farnosti v nedeľu o 11.00 hod. (program).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

Odchod autobusu do Šaštína je o 6.40 hod. od Obecného úradu.

Pane, nechcem sa spoliehať na svoje sily. Odovzdávam sa Ti úplne.