^ Back to Top

Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Moniky - spomienka
Štvrtok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  11.00 hod.   + Štefániu
  18.00 hod.   na úmysel
Utorok 11.00 hod.   Štefániu a Mariána
  18.00 hod.   na úmysel
Streda 11.00 hod.   + Vendelína, Štefániu a deti
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   + Cecíliu a rodičov
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (280 - 319)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
  11.00 hod.   sv. omša v Rybnej
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za 80. rokov života
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Juraja, Agnešu a deti

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno po sv. omši od č. d. 280 - 319

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu o 11.00 hod. bude sv. omša ku cti sv. Huberta v Rybnej doline všetci ste pozvaní.

Ďakujeme PZ Sokol Rajecká Lesná za dôstojný priebeh a prípravu Dňa sv. Huberta.

Pane, Tebe zverujem celý svoj život. Pán môj a Boh môj.