Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A" (18. - 24. 8. 2014)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi - spomienka
Štvrtok Sv. Pia X., pápeža - spomienka
Piatok Panny Márie Kráľovnej - spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Mikuláša, Zuzanu a Jozefu
Utorok 18.00 hod.   + Pavla a Milana
Streda 18.00 hod.   + Antona, Teréziu a synov
Štvrtok 18.00 hod.   + Jozefa
Piatok 11.00 hod.   + Viktora a Ľubomíra
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (240-279)
Sobota 10.00 hod.   na úmysel poľovníkov
Nedeľa 7.30 hod.   za Božiu pomoc v rodine
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Valéria, Annu a Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 240-279

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V sobotu o 14.00 hod. bude sv. omša ku cti sv. Huberta, po nej nasleduje program pripravený našimi poľovníkmi, všetci ste pozvaní od detí do dospelých.

Kto by mal záujem o púť do Šaštína, je možnosť sa zapísať v sakristii.

Pane, obdaruj ma vierou, ktorá dokáže prosiť vytrvalo..

Free Joomla templates by Ltheme