Devätnásta nedeľa cezročnom období "A" (11.-17. 8. 2014)

Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Kláry, panny - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Piatok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 18.00 hod.   + Štefana, Žofiu a Jozefa
Streda 18.00 hod.   + Pavla, Imricha a Pavlínu
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Filipa, Jozefa, Tibora a Evu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Štefana
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jozefa a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 200-239

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Ďakujeme za modlitby a podporu pri tohoročnom táborovaní.

Požehnanie bylín a kvetov pred sv. omšami v piatok.

Pane, na mori života sa vždy chcem držať Tvojej ruky.

Free Joomla templates by Ltheme