slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa cezročnom období "A" (11.-17. 8. 2014)

Nedeľa Devätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   Sv. Kláry, panny - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka
Piatok Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Dvadsiata nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Ignáca, Filipínu a deti
Utorok 18.00 hod.   + Štefana, Žofiu a Jozefa
Streda 18.00 hod.   + Pavla, Imricha a Pavlínu
Štvrtok 18.00 hod.   + Gašpara a rodičov
Piatok 11.00 hod.   + Filipa, Jozefa, Tibora a Evu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (200-239)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   + Štefana
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jozefa a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 200-239

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.

Ďakujeme za modlitby a podporu pri tohoročnom táborovaní.

Požehnanie bylín a kvetov pred sv. omšami v piatok.

Pane, na mori života sa vždy chcem držať Tvojej ruky.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme