^ Back to Top

Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A" ˇ28. 7. - 3. 8. 2014)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Marty - spomienka
Streda Bl. Zdenky, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Ignáca z Loyola, kňaza - spomienka
Piatok Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Osemnásta nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc
Utorok 18.00 hod.   + Karola , Jána a Máriu
Streda 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   poďakovanie za 70. rokov života
Štvrtok 11.00 hod.   za zdravie
  18.00 hod.   na úmysel
Piatok 11.00 hod.   + Karola
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (120-159)
Sobota 17.15 hod.   sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.   + Vojtecha a rodičov
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Vincenta a Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno od č. d. 120 - 159

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci sv. spoveď:

 - dospelí každý deň pred sv. omšou,

deti v stredu od 16.30 hod. do sv. omše,

mladí vo štvrtok a piatok od 17.00 hod. do sv. omše,

ku chorým štvrtok horná časť a v piatok dolná časť.

V sobotu je fatimské stretnutie o 17.15 hod. sv. ruženec a o 18.00 hod. sv. omša + katechéza s otcom biskupom Tomášom.

Dňa 2. 8. možno získať vo farských a katedrálnych kostoloch úplné odpustky "Porciumkuly".

V nedeľu po druhej sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15.00 hod. s požehnaním.