^ Back to Top

Šesnásta nedeľa cezročnom období "A" (21.-27. 7. 2014)

Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Márie Magdalény - spomienka
Streda Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy - spomienka - spomienka
Štvrtok féria
Piatok

Sv. Jakuba, apoštola - sviatok

Sobota Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Kristínu
Utorok 18.00 hod.   + Vladimíra
Streda 18.00 hod.   + Michala a Františku
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   za rodinu
Piatok 11.00 hod.   + Jozefa a Annu
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.30 hod.   na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.   za zdravie a ochranu deti
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši od č. d. 80 - 119

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

V nedeľu o 11.00 hod. je púť ku sv. Anne na hôrkach, spojená s požehnaním obnovenej kaplnky (za priaznivého počasia).

Prosíme záujemcov z deti o letný tábor, nech si vyzdvihnú prihlášky v sakristii do 30. 7. 2014.

Pane, veď ma svojou milosťou k dokonalosti a svätosti života.