^ Back to Top

Pätnásta nedeľa cezročnom období "A" (14.-20. 7. 2014)

Nedeľa Pätnásta nedeľa cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej - spomienka
Štvrtok Sv. Andrea - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok féria
Sobota Panny Márie v sobotu
Nedeľa Šesnásta nedeľa cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami

Pondelok  18.00 hod.   + Štefana, Karolínu a deti
Utorok 18.00 hod.   na úmysel darcu
Streda 18.00 hod.   + Emila
Štvrtok 18.00 hod.   poďakovanie za 80. rokov života
Piatok 11.00 hod.   poďakovanie za 70. rokov života
  18.00 hod.   za mladých a rodiny (40-79)
Sobota 11.00 hod.   sobášna
Nedeľa 7.30 hod.   poďakovanie za Božiu pomoc pre deti
  11.00 hod.   za veriacich
  16.00 hod.   + Jozefa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu ráno č. d. 40 - 79

Vám, ktorí čistili Baziliku a jej okolie vyslovujem Pán Boh zaplať.

V stredu a piatok o 15.00 hod. bude v Bazilike hodina milosrdenstva so sv. Jánom Pavlom II. (korunka ku Božiemu milosrdenstvu, litánie, požehnanie a možnosť uctiť si relikviu).

Dnes po večernej sv. omši bude orgánový koncert, ste pozvaní. 

V sobotu o 11.00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Tomáš Ligas a Magdaléna Hollá.

Pane, chcem byť dobrou pôdou, po akej Ty túžiš.